למסך הקודם >

תקנון תחרות 'פינת חמ'ד'- המוסד החינוכי הנאה

'דירה נאה.. מרחיבה דעתו של אדם'

כללי

החמ"ד בשיתוף עם אגודת ידידי החמ"ד מקיימים בפעם הראשונה תחרות 'המוסד החינוכי הנאה' בין כלל מוסדות החמ"ד בחסות העיתון בשבע.

התחרות הינה כלל ארצית ומקיפה את כל המחוזות והמוסדות כאשר המוסדות מחולקים ל-3 קטגוריות ע"פ חלוקה לגילאים- גנים, יסודי, על יסודי.

מטרת התחרות

הגברת החינוך והמודעות לחשיבות ערכי טיפוח, יופי, אסתטיקה ואיכות הסביבה בחמ"ד.

פירוט על מבנה התחרות

בשבועות הקודמים לתחרות יפורסמו כתבות וסרטוני הדרכה מאת מומחים בתחומים שונים המותאמים במיוחד לפרוייקט 'המוסד הנאה', ותערך הרשמה לתחרות לכל המוסדות המשתתפים בתחרות.

בשבוע המקדים לשבוע התחרות יקיימו המוסדות המשתתפים שיעורים ומערכי פעילות בנושא 'יופי וטיפוח' שישלחו אליהם ע"י מחלקת התוכן של החמ"ד בהתאם לקטגוריות הגיל. וכן תצולם תמונה של בית הספר לפני השיפוץ,

בשבוע זה יקנו המוסדות חומרים לצורך השיפוץ ע"י ההנחות ברשת 'רוזנפלד- כל מה שצריך לבית' או בחנות אחרת לפי בחירת המוסד.

בשבוע התחרות תתקיים פעילות השיפוץ והטיפוח של ביה"ס בהשתתפות ההורים והתלמידים כאשר כל מוסד יחליט באיזה ימים הוא עורך את הפעילות, באיזה מתווה, ובאיזה אזורים במוסד הוא מחליט להשקיע את עיקר הפעילות- פנים, חוץ, כיתות, גינה, ובאיזה תחומים- צבע, גינה, עץ, ספריות, תאורה, עיצוב פנים ועוד ועוד.

בסוף הפעילות יבוא יו"ר וועד ההורים וימלא מסמך שמלמד ומעיד על פעילות הטיפוח שנעשתה במוסד, ויועלו לאתר התחרות- המסמך הנ"ל, בצירוף תמונה של ביה"ס 'לפני', 'אחרי' ובמהלך הפעילות- 'תוך כדי'.

במהלך השבוע יפתח האתר להצבעת התלמידים, הצוותים והורי החמ"ד עד לסגירת ההצבעה ובחירת המוסד הזוכה ע"י ציוני הבוחרים וועדת ההערכה, ע"פ קטגוריות גיל.

שיטות הערכה וציון

הציון בתחרות יורכב מ-2 פרמטרים-

- 70%- ציון הגולשים שיכנסו לאתר וידרגו את בתי הספר המתחרים בציון מ-1 עד 3, כאשר כל תלמיד חמ"ד/ הורה חמ"ד יורשה להצביע באתר, ורק פעם אחת בלבד עבור כל מוסד שהשתתף בתחרות. - 30%- ציון וועדת הערכה שתורכב מאנשי חינוך ואנשי מקצוע בתחום היופי והאסתטיקה.

 פרסי התחרות:

על יסודי

מקום ראשון- 2 שולחנותפיג פונג לבית ספר כולל משלוח והרכבה.

מקום שני- 10 תמונות קנבס גדולות מאוד (50*70) בבחירת בית הספר. \

יסודי

מקום ראשון- 2 שולחנות קק"ל לבית ספר כולל משלוח והרכבה.

מקום שני- 10 תמונות קנבס גדולות מאוד (50*70) בבחירת בית הספר.

גנים

מקום ראשון- איבזור וציוד לגן בשווי 1500 ₪ בבחירת הגננת.

מקום שני-איבזור וציוד לגן בשווי 1000 ₪ בבחירת הגננת.

מקום שלישי- איבזור וציוד לגן בשווי 800 ₪ בבחירת הגננת.

יש לציין, שמתקיימים '3' תחרויות שונות ע"פ קטגוריות גיל, ולכל קטגוריה פרסים משלה.

כל בית ספר אשר יקח חלק בתחרות יקבל תעודת הוקרה מכובדת ויפהעל השתתפותו בתחרות פינת חמ'ד!

תאריכי התחרות

פתיחת ההרשמה לתחרות- ו' טבת 24/12/17.

שבוע התחרות ה' - יד' שבט 21-30/1

הצבעות למתחרים באתר ט"ו- כ"ב בשבט 31/1-7/2

הניצחון בתחרות הוא עצם ההשתתפות!!